Contoh Surat Pribadi Bahasa Bali

Gelang-gelang gantar sane mangkin, titiang jagi ngaturang utawi ngawedar indik acuan pertinggal basa bali sane katur majeng gelang-gelang murdaning jagat rat kabupaten, kecamatan, wiadin sane nyengcengan palemahan desa kantor lan desa pakraman. Dumogi sane kasurat ring sor, dados anggen titi tur ngwangun sakirang-kirangne sasurat basa bali.

Ilustrasi Arsip Basa Bali

Cincin sor jagi katur contoh surat uleman bahasa bali, utawi contoh piagam bahasa bali. Ring sor wenten makudang-kudang contoh salah sinunggil contoh uleman bahasa bali. Indik surat formal bahasa Bali, taler katur ring sor. Raris, icen titiang masukkan saran lan kritik ring kolom komentar, mangda prasida nincapang konten ri kewekasan.

Raris, tureksa sekadi ring sor puniki!


Surat uleman Utami Kartu undangan Bahasa Bali Dewa Yadnya

Tajuk Manuskrip


Nomor : ……….. Katur Majeng Ring:
Lamp. : …….. Pangeran/Ida/Dane/Jro
Indik : Uleman Gelang-gelang Keraton/Griya/Jero/Umah Soang-soang

Om Swastyastu,

Melarapan antuk asung kerta wara nugrahan Ida Sanghyang Parama Kawi, lan Ida Dewa Lelangit, titiang Preti Sentana Sri Kresna Kepakisan Desa Pakraman Bungbungan, Desa Bakas, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pacang nangun yadnya, Dewa Yadnya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Mupuk Pedagingan ring Pundi-pundi Dadian titiang, ri Coma Kliwon Landep, pinanggal 26 Maret 2018 Masehi.

Angayu bagia pisan manah titiang sareng sami, yening rikala punika Kanjeng sultan/Ida/Dane prasida nyaksiang, tur sareng-sareng ngrastiti, ngulati kerahayuan antarbangsa lan ngeraketang pasawitran sareng sami. Ri galah:

Rahina/Pinanggal : Coma Kliwon Landep, Senin, 26 Maret 2018
Dawuh : 09.00 Wita
Genah Ring : Pura Dadia Preti Sentana Sri Kresna Kepakisan), Desa Pakraman Bungbungan, Desa Bakas, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung

Asapunika uleman lan atur titiang. Dumogi sangkaning pasuecan Ida Sanghyang Parama Wisesa, Yang dipertuan/Ida/Dane Prasida nagingin lan ngarauhin titiang.

Berlawan Ledang Ratu/Ida/Dane titiang ngaturang Suksma.
Mamak Santhi, Santhi, Santhi, Pakcik

Baca :   Tabel Kur Ritel Bri 2020

Manggala Yadnya Genah, ………..
Penyarikan,
I Nengah Putra I Putu Penyarikan

Asapunika contoh salinan undangan uleman basa bali puniki, sane kasurat ritatkala ngulem ida dane semeton krama, wiadin angga (pribadi), tur dados taler kaangge tatkala ngulam ida momongan agung, guru wisesa pinaka murdaning jagat (provinsi, kabupaten, camat). Pinunas titiang, raris anutang taler sareng
Desa, Kala, lan Minyak
soang-soang genah, lan tata titi tur anggah ungguh soang-soang.

Lengkap uleman pawiwahan lan Ulemen Manusa Yadnya

Ring sor, wantah conto undangan utawi uleman pawiwahan. Sekadi ring pamahbah atur titiang, contoh punika taler kantun wenten kakirangan wiadin kelangkung berlaga titiang nyurat wiadin, basa basita sane durung trepti.

Katur Majeng Ring:
Syah/Ida/Dane/Jro
Ring Puri/Griya/Jero/Umah Soang-soang

Pakcik Swastyastu,

Mawit saking manah gargita, kairingin raris paican Ida Sanghyang Parama Wisesa, lan panugrahan Ida Betara Lelangit, titiang prasida nabdabang yadnya, inggih punika Manusa Yadnya. Manusa yadnya sane kamargiang wantah pawiwahan pianak Titiang I Putu Suputra, sareng ipun Ni Made Dewi Sujati.

Paletan-paletan yadnya, sampun prasida kapuputang, raris rauh gelang-gelang paletan makerabkambe sane jaga kalaksanayang ring Dina Anggara Umanis Sungsang, pinanggal 17 April 2017 kristen.

Angayu bagia pisan ingatan titiang sareng sami, yening rikala punika Ratu/Ida/Dane prasida nyaksiang, tur sareng-sareng ngrastiti, mangda prasida nemu subagia ring ghrahasta mes, tur ngeraketang pasawitran sareng sami. Ri galah:

Rahina/Pinanggal : Coma Kliwon Landep, Senin, 18 April 2017
Dawuh : 09.00 Wita
Genah Ring : Kubun titiang, ring Banjar Selat, Desa Pakraman Bungbungan, Desa Bakas, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung

Asapunika uleman pawiwahan lan manusa yadnya atur titiang. Dumogi sangkaning pasuecan Ida Sanghyang Parama Wisesa, Syah/Ida/Dane Prasida ledang ngarauhin titiang.

Antuk kaledangan Baginda/Ida/Dane titiang ngaturang Suksma.
Mamanda Santhi, Santhi, Santhi, Mamak

Baca :   Suara Anak Burung Kutilang

Kasarengin Olih: Genah, ………..
Titiang

Pangulem,
I Putu Suputra,

Ni Made Dewi Sujati,

Lan Kulawarga.
Pan Putu Suputra

Contoh surat undangan Sangkep utawi Parum

Surat punika wantah salinan
Atur Piuning/Pakeling
utawi paradigma surat pemberitahuan, sane kasurat olih pengremba pawangunan utawi panitia pembangunan ring Desa Pakraman. Niki taler dados karanjingan ring Contoh Surat Absah.

Pamicutetne, dumogi lengkap punika dados kaanggen ngalimbakang malih konseptual-contoh surat bahasa bali sane lianan.

DESA PAKRAMAN PENARUKAN Jajar ADAT PINDI

DESA BUNGBUNGAN KECAMATAN BANJARANGKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG

Pesalin : 01/Pindi/IX/2018 Pindi, 9 September 2018
Lepitan : Praya Katur Cincin:
Indik : Atur Pinuing Krama Wit Lajur Sifat Pindi
Gelang-gelang-Jro/Istana/Geria soang-soang

Paman Swastyastu,

Dumogi Sangkaning Pasuecan Ida Sanghyang Widhi, Semeton sinamian plong kenak rahayu.

Mawiwit antuk pengapti sane mati sejati nirmala, malarapan swalapatra puniki, titiang ngangganin prajuru Derek Adat Pindi, lan Pengremba (Panitia) Pawangunan, tur kasarengin taler olih krama pengempon Pura Dalem Purwa Pindi, jagi ngamargiang pawangunan “Gulungan Kori lan Candi Bentar” sane magenah gelang-gelang terdahulu mandala.

Indik prabea penelasnyane sampun katarka kirang langkung “Samas yuta rupiah” (Rp. 400.000.000,00). Prabea punika karauhang saking proposal lan urunan Krama Pengempon Pura Dalem Permulaan Pindi.

Ainggih, kadi asapunika daging pakeling/atur piuning titiang majeng ring Ratu/Ida/Dane krama wit Banjar Aturan Pindi, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ring galahe mangkin. Titiang ngangganin krama Deret Adat Pindi, nglungsur Agung Rna Pengampura maka kirang wiadin langkung atur piuning niki. Dumogi asung kerta wara nugraha Ida Betara Sasuhunan, ledang mapica kerahayuan lan kerahajengan.

Puput.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Manggala Pawangunan

(………………….)

Penyarikan,

(……………………..)

Conto sahifah mabasa bali Kabar

Semaagung, 7 Oktober 2019

Baca :   Contoh Surat Pelepasan Hak Kendaraan Pt

Pipil :

Lepitan :

Indik : Pidabdan Wali ring Padma

Katur Majeng Ring :

Wargi Pagubugan BTN Semaagung

cincin-

Genah soang-soang

Pakcik Swastyastu,

Dumogi sangkaning pasuecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ratu Ida Dane tusuk konde titiang lega rahayu tur seger oger.

Maduluran swalapatra puniki, titiang, Kelihan Pagubugan BTN Semaagung Indah, nanginin warga sinamian, indik wali ring padmasana druene, sane ring warsa mangkin mungguh ring pinanggaL 13 sasih Nopember warsa 2019. Inggian asapunika, sekadi perarem sane sampun kacumponin sareng sami, Ratu Ida Dane mangdane arsa ledang ngamedalang paturunan soang-soang KK Rp. 120.000,00 (Seratus dua desimal ribu peso). Dana punika, dados karauhing cincin petengen druwe dane Agung Aji, mangda prasida kasurat tur pastika ngranjing ring kas druwene. Cutetang titiang, paling ungkur mangda kasusrahang ring pinanggal 3 Nopember 2019.

Dumogi antuk kaledangan tur jyoti Ida Sanghyang Widhi, Ratu Ida Dane prasida arsa ledang, tur wali sane tuntun rauh prasida mamargi antar. Suksma.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.

Kelihan,

Pan Putu Santi


Pinunas:

  1. Sang sane ngontrak utawi warga tios gama, mangda ledang nyarengin mapunia, mapan dana sane kapulpulang, taler kaanggen ngamecikang palemahan, minakadi margin, tur siosan.
  2. Makeni pengangge, muwah mareresik kamargiang cincin dina radite 10 Nopember 2019

Wantah asapunika titiang prasida ngaturang ideal inskripsi ajakan basa Bali. Dumogi prasida anggen ngalimbakang malih contoh-hipotetis sane sampun kasurat.

Panguntat, titiang lungsur gung rna sinampura.

Contoh Surat Pribadi Bahasa Bali

Source: https://sekarringidep.blogspot.com/2018/03/contoh-surat-berbahasa-bali.html

Check Also

Manfaat Madu Untuk Lovebird

Manfaat Madu Untuk Lovebird Maslahat madu – Madu ialah materi alami yang dihasilkan oleh lebah …